Beskæftigelsen indenfor turismeerhvervet og det generelle turismeforbrug i Skive Kommune er steget betydeligt igennem en årrække. Det er sket på trods af, at antallet af kommercielle overnatninger i samme periode ikke har oplevet samme vækst.

Vi har her et betydeligt vækstpotentiale med mulighed for at generere flere nye arbejdspladser, derfor vil vi styrke og dyrke turismeerhvervet på Skiveegnen yderligere. Det gør vi bl.a. gennem udmøntning af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsespolitik. Her arbejder turismeaktører, Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, SET, tæt sammen om fælles udvikling. Det sker blandt andet i de seks turismeoplevelsesklynger, hvor vi arbejder med styrkelse af værdikæderne, fælles forretningsudvikling og produktudvikling.

Desuden er vi en aktiv del af Enjoy Limfjorden, der er et partnerskab mellem fem kommuner; Skive, Holstebro, Mors, Struer og Lemvig. Her arbejder vi sammen om fælles kampagner i ind- og udland for at tiltrække flere gæster til Limfjorden. Ligeledes deltager vi aktivt i andre relevante netværk og samarbejde, også uden for kommunen, hvor vi følger udviklingen regionalt såvel som nationalt.

 

 

Publiceret 04-10-2017