Generelt er Skiveegnens lokale produktions- og industrivirksomheder langt fremme i forhold til automatisering, digitalisering, og de bruger allerede ny teknologi for at kunne imødekomme markedets krav.

Det vurderes dog, at virksomhederne kan højne deres produktivitet og hurtigere forny sig på processer og udstyr via en endnu større brug og kendskab til teknologi som eksempelvis disruption, eksponentiel acceleration, 3D print, Big Data, robotteknologi og automatisering.

For at øge virksomhedernes bevidsthed herom sætter vi som kommune fokus på brug og implementering af ny teknologi i et tæt samarbejde mellem eksperter og lokale virksomheder. Målet er, at virksomhederne kan udnytte mulighederne i ordninger som for eksempel Innobooster og Partnerskab for avanceret produktion.

 

Publiceret 04-10-2017