I Skive Kommune arbejder vi for at fastholde og tiltrække flere arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner fra andre offentlige myndigheder som stat og region. Det gør vi, fordi det vil understøtte den vækst, som vores lokale erhvervsliv i øjeblikket oplever i deres virksomheder. 

I forbindelse med den seneste udflytning af statslige arbejdspladser blev der ikke placeret arbejdspladser i Skive Kommune. Vi ved en ny runde er på vej, og vi søger størst mulig indflydelse på, at nogle de kommende arbejdspladser udenfor hovedstaden bliver placeret i vores kommune.

Ligeledes er vi bevidste om, at et af vores store aktiver for udviklingen på egnen er vores korte og mellemlange videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania Skive og på Læreruddannelsen VIA University College Skive, og desuden erhvervsuddannelserne på Skive College. Som kommune gør vi en aktiv indsats for at understøtte udviklingen af nye uddannelser på de eksisterende uddannelsesinstitutioner.

 

 

Publiceret 02-10-2017