Spring navigation over

Skive-succes samler forskere fra hele verden

30-10-2017

Deltagere fra 17 lande var i sidste uge samlet til konference om forbrændings- og forgasningsteknologi i Skive

Skive Fjernvarmes succes med forgasning af biomasse (træpiller) er baggrunden for, at I alt 47 forskere og teknikere fra 17 forskellige lande i uge 43 deltog i en konference om forbrænding og forgasning af biomasse og organisk affald.

Konferencen varede hele tre dage og blev afsluttet med besøg på Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg og en tur til det nye testcenter for havvindmøller i Østerild i Thy.

Som den ene af tre danske oplægsholdere fortalte Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte deltagerne, hvordan det er lykkedes at gennemføre mere end en fordobling af el- og varmeproduktionen på Skives forgasningsanlæg. De andre danske oplægsholdere var John Bøgild Hansen fra Haldor Topsøe A/S og Morten Tony Hansen fra Ea Energi Analyse, der har stået for planlægningen af det faglige indhold på konferencen.

Hjertet i Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg, der blev opført i 2005 på Thorsvej i Skive, er en fluid bed reaktor, der blev opført som et demonstrationsanlæg. Efter en række indkøringsproblemer er det – bl.a. takket være et samarbejde med det danske ingeniørfirma Haldor Topsøe A/S om udvikling af nye katalysatorer – lykkedes at få teknologien til at fungere med langt færre driftsstop end tidligere.

Den biogas, der produceres på anlægget i Skive, anvendes til at producere el og varme via tre gasmotorer, der tilsammen kan levere ca. 6 MW el og ca. 11 MW fjernvarme. Anlægget er fortsat et af de største af sin art i Europa. Der opføres i disse år flere nye, flisfyrede fluid bed kedler i både Danmark og udlandet.

Det er to arbejdsgrupper under IEA, det Internationale Energi Agentur, der er gået sammen om at arrangere en workshop i Danmark om såkaldt fluid bed teknologi til omsætning af biomasse og affald.