Spring navigation over

Skive-skole sikrer vækst for dansk vindmølleindustri

22-11-2017

Skive College har indledt samarbejde med nøglespillere om at uddanne arbejdskraft til montage og vedligehold af vindmølleparker

Danske virksomheder er førende i verden, når det gælder etablering og installation af vindmølleparker på havet (offshore vind). Og alt tyder på, at det er et område, hvor der vil fortsat vil ske en meget stor udvikling.

Dog er det er en forudsætning for en fortsat dansk førerposition, at det er muligt at skaffe den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft. Derfor var det et vigtigt skridt, da 12 deltagere for nylig begyndte på et helt nyt 12-ugers kursus på Skive Tekniske Skole, der nu er en del af Skive College.

Fælles for deltagerne er, at de ikke har nogen el-teknisk uddannelse og at formålet med kurset er at give kursisterne grundlæggende el- og elektroteknisk kompetence som basis for at arbejde med installations- og vedligeholdelsesopgaver på offshore vindmølleparker i ind- og udland.

”I Tyskland er det allerede et krav, både på land og til vands, at man har erhvervetel-tekniske kompetencer på et grundlæggende niveau, og dermed opfylder et bestemt sikkerhedskrav for at måtte udføre arbejde i en vindmølle. Det nye kursus giver deltagerne de kvalifikationer, der skal til for at kunne bestå den prøve, der er nødvendig for at opnå det krævede certifikat”, fortæller Jens Høffner, der er uddannelsesleder for det nye High Volt center på Skive College. Kursusforløbet er udviklet i samarbejde med bl.a. vindmølleproducenten Siemens GAMESA i Brande.

I forbindelse med det ny HV-center er der nedsat et brancheudvalg til at rådgive forsyningsbranchens udviklingsudvalg og skolen om kommende kompetenceudfordringer på HV-arbejdet i vindmøller. Ud over Siemens GEMESA deltager også MHI Vestas Offshore Wind, DONG Energy (Ørsted) og Vattenfall i brancheudvalget.

 ”Det betyder, at de største spillere på offshore-vind er med ved bordet og kan advokere for at samle den nødvendige knowhow her på skolen”, fortæller Jens Høffner videre.

Hidtil har mange af offshore-virksomhederne sendt deres medarbejdere på dyre HV-kurser i England, eller de har selv stået for uddannelse af medarbejderne, selv om de i forvejen er med til at finansiere arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-systemet). Skolen i Skive vil fremover kunne tilbyde en del af disse HV-kurser som AMU kurser.

 

Inspireret af Skive-firma

Samarbejdet med Vindmøllebranchen er kommet i stand på baggrund af gode erfaringer med Skive-virksomheden All NRG, der bl.a. omfatter det tidligere VB Entreprise. Firmaets medarbejdere har gennem længere tid udført en stor part af HV-installationer og serviceopgaver i vindmøller og på de allerede etablerede havvindmølleparker rundt i verden.

Skive College har i mange år uddannet både elektrikere og forsyningsoperatører. Sidstnævnte er dem, som skal arbejde med stærkstrøm (over 1.000 kW).

Indholdet i det nye kursus ligner mest grundforløbet på den toårige uddannelse som forsyningsoperatør. Kurset og certifikatet giver dog ikke adgang til at arbejde med stærkstrøm, men har først og fremmest til formål at give deltagerne en elteknisk forståelse til at kunne se udførelsen af egne opgaver i sammenhæng med de opgaver, som skal løses af faglærte. Det giver langt færre fejl, og fejl er kostbare at udbedre, især når de sker ude på havet.

”Det er næppe nogen hemmelighed, at vindmøllebranchen har støvsuget arbejdsmarkedet for faglærte elektrikere, og derfor har skolen fokus at hjælpe branchen med opkvalificerer medarbejdere fra andre faggrupper”, siger Jens Høfner.

 

Flere medarbejdere

Etableringen af et HV-center og specielt kurserne i High Volt installationer i offshore vindmøllebranchen har betydet ansættelse af et par nye medarbejdere på skolen, bl.a. en maskinmester og ingeniører med solide offshore-erfaringer.

”Men det er svært at skaffe undervisere med praktiske og faglige kvalifikationer. Derfor håber og satser skolen på at kunne lave aftaler om at leje undervisere, fra virksomheder i forsynings- og vind-offshorebranchen”, fortæller Jens Høffner.

 Skolen råder i forvejen over det meste af det udstyr og undervisningsmateriel, der er nødvendig for gennemførelse af kurserne, bl.a. en såkaldt kabelfejlfindingsbane, hvor man kan konstruere fejl og derefter med måleudstyr lokalisere fejlen og stille årsagen eller et koblingscenter hvor der kan undervisses og trænes i at koble Vindmøllerne ind og ud på det danske elnet.

Det er dog ikke kun i Skive, at Skive College udbyder de nye kurser. Skolen har indgået en aftale med Teknisk Erhvervscenter, TEC på Frederiksberg, om leje af lokaler til at gennemføre tilsvarende kurser for kunder og medarbejdere på Sjælland.

Desuden har skolen indledt drøftelser med Danmarks Tekniske Universitet om at indlede et samarbejde på stærkstrømsområdet.

Flere af de nye kurser er i gang her i november og december

 

Mere efteruddannelse

Skive College oplever i øvrigt også øget efterspørgsel på efteruddannelse fra bl.a. elforsyningsselskaberne.

 ”De mange fusioner har medført oprettelse af egentlige HR-afdelinger, der har fokus på det længere perspektiv af behovet for både opkvalificering af nuværende medarbejdere og rekruttering af fremtidige medarbejdere”, fortæller Jens Høffner videre.

Fx har den teknologiske udvikling medført behov for kurser i installering og programmering af automatikstyringer i ude- og gadebelysninger. De gennemføres som de eneste steder i landet både i Skive og på Frederiksberg, og begge steder kan kursusdeltagerne følge resultatet af deres programmering via et webkamera.

Tilsvarende udskifter mange elforsyningsselskaber nu deres koblingsanlæg på transformatorstationer til automatiske koblingsanlæg.

Derfor har Skive College etableret et koblingscenter med tilhørende kontrolcenter, hvor man kan simulere overvågning af elforsyningskredse i den offentlige elforsyning og via simuleringsværktøjer koble forbrugere til transformerstationer.

I koblingscentret simuleres et miniforsyningsnet i fuld skala, med det sidste nye indenfor DSO (styring og overvågning af distributionsnettet), koblingsanlæg samt sikkerhedsrelæer. Der er via en PLC indlagt simulerede fejl hvor anlægget reagerer som det gør i virkeligheden.

Systemet opsamler alle data i eget SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition)

og kan efterfølgende udskrive handlingslog til alle de stillede opgaver på kurserne. Desuden kan der undervises i de dataprotokoller, der anvendes indenfor faget.

Som et ekstra tiltag for at ligge så tæt op af virkeligheden er der etableret fire anlæg med spænding på 10.000 Volt. To af disse anlæg kan køre fuldautomatisk, sådan som der lægges op til i fremtiden for at få fuldt udbytte af DSO installationen.

Anlægget bliver fuldt opgraderet løbende i tæt samarbejde med ABB, der også har været behjælpelig med hele opsætningen fra idéplan til udførelsen.