Spring navigation over

Skive Kommune lancerer ny, ambitiøs energi- og bæredygtighedsstrategi

30-08-2018

Byrådet i Skive Kommune har tirsdag aften godkendt en ny energi- og bæredygtighedsstrategi, som gælder frem mod 2029.

Byrådet i Skive Kommune har tirsdag aften godkendt en ny energi- og bæredygtighedsstrategi, som gælder frem mod 2029. Strategien bliver sigtepunkt for kommunens videre arbejde med den grønne omstilling, udvikling og transformation de næste 10 år, og den hviler på fire ben: grøn energi, energibesparelser, grøn transport og bæredygtig produktion og forbrug.

”Energi Bæredygtighed Strategi 2029”, EBS2029, sætter retningen for det videre arbejde med den grønne omstilling og de klima- og bæredygtighedsudfordringer, som vi står overfor på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Samarbejde om at nå målet

For at lykkes med den grønne dagsorden og med at gøre en mærkbar forskel for vores klode, er det nødvendigt, at alle dele af samfundet tager del i opgaven. Involvering og aktivering af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner altafgørende for, at vi kan nå i mål med visionerne i Energi- & Bæredygtighedsstrategi 2029. På den måde er strategien ambitiøs på hele kommunens vegne og en åben invitation til at tage del i udviklingen de næste 10 år og i fremtidens Skive Kommune.

I forbindelse med lanceringen afholder Skive Kommune d. 20. september et stort arrangement i KulturCenter Limfjord, hvor skolerne, virksomheder, borgere og foreninger inviteres til at tage del i strategiens udfoldelse.

Energi- og bæredygtighedsstrategien tager sit afsæt i det niveau af grøn omstilling, som Skive allerede har opnået gennem sit arbejde de seneste 40 år, og ikke mindst gennem de seneste ti år som energiby. Strategien kobles op på fire af FN’s verdensmål, og derigennem er det kommunens at fastholde Skive i den grønne førertrøje i årene fremover.

 

FAKTA 

EBS2029: Energi Bæredygtighed Strategi 2029

Strategien består af fire ben, og for hvert ben arbejder Skive Kommune via Energibyen på en række initiativer:

-          Vi vil spare på energien

o    Vision: At forbruge mindre energi.

o    Mål: At skabe samarbejder, der er med til at reducere energiforbruget med 20%.

-          Vi vil grøn energi

o    Vision: At bidrage til et fossilfrit Danmark i 2050.

o    Mål: At være selvforsynende med vedvarende energi i 2029.

-          Vi vil køre grønt

o    Vision: At skabe nye grønne mobilitetsformer sammen med borgere og virksomheder.

o    Mål: At reducere C02-udledningen med 10%.

-          Vi vil udvikle ansvarligt forbrug og produktion

o    Vision: At reducere vores fodaftryk på jorden ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

o    Mål: At være førende inden for genanvendelse og reduktion af affald.

 

Energiby
Titel tildelt til et par kommuner i 2008, som gik foran i forhold til den grønne omstilling og på udviklingen af vedvarende energi, bæredygtig erhvervsfremme og grønne jobs.

 

FN’s verdensmål
Skive Kommune har formuleret strategien på baggrund af følgende fire verdensmål: ’Bæredygtig energi’, ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’, ’Ansvarligt forbrug og produktion’ samt ’Partnerskaber for handling’.