Spring navigation over

Nyt videns- og testcenter med internationalt potentiale på vej i GreenLab Skive

01-02-2019

Der findes endnu ikke noget lignende i Europa. Et GreenLab Academy er i støbeskeen, og et såkaldt center for højvolt – HV – er en del af planen. Her skal uddannelsen af fremtidens forsyningsoperatører på energiområdet foregå. En aftale mellem Skive College og GreenLab Skive skaber en unik platform for et uddannelsesmiljø med både national og international tiltrækningskraft.

Den grønne erhvervspark GreenLab Skive vil ikke bare være førende i forhold til udviklingen af fremtidens energiteknologier. De vil også være bindeleddet mellem de grønne virksomheder, forskningen og kompetenceudviklingen. Derfor har GreenLab og Skive College indgået en aftale om at etablere et HV-center, hvor forsyningsoperatørere kan blive uddannet i at servicere virksomheder, der arbejder med de nye teknologier. Skive College er i forvejen det eneste sted i landet, der uddanner forsyningsoperatører. I GreenLab kan de tilbyde kommende kursister at afprøve, teste og uddanne sig i et fuldskala-miljø. For i GreenLab kommer virksomhederne til at indgå i en symbiose, hvor for eksempel overskudsvarmen fra den ene virksomhed kan bruges af nabo-virksomheden, der så igen kan sende for eksempel overskydende el videre. På den måde opstår der et lukket kredsløb, en symbiose, hvor intet går til spilde. Det kan i størrelsesordenen 1:1 overføres til de forhold, man vil støde på i et stort forsyningsnet.

- GreenLab Academy og HV-centret bliver en platform for højt specialiseret efter- og videreuddannelse inden for hybrid, intelligent energi. Det er helt unikt at kunne uddanne sig i en levende energi-symbiose med grønne frontløbere i fuld skala, siger Christopher Sorensen, der er projektdirektør i GreenLab og som har ansvar for forretningsudvikling og kommercialisering af GreenLab.

- Det kommer til at løfte både Skive College og Greenlab. Skive College har allerede en utrolig stærk markedsposition og i samarbejde med GreenLab vil den blive videreudviklet. Og GreenLab vil med de faciliteter, som vi kan tilbyde i HV-centret blive det sted i Europa, hvor man kommer til at tilegne sig viden, kompetencer og møde inspiration, når man arbejder med hybrid, intelligent energi. Man vil kort sagt kunne opleve og lære om fremtidens energiteknologi på stedet, siger han.

På Skive College er de også meget glade for aftalen og ser et stort potentiale i den. De har igennem mange år uddannet både elektrikere og forsyningsoperatørere. 
- Det er oplagt for os at være med i aftalen om udviklingen af et HV-center i GreenLab. Vi vil jo aldrig få rejst vindmøller og bygget store anlæg, som vores kursister vil møde ude i virkeligheden, på skolen. I GreenLab kan vi tilbyde vores kursister et fuldskala-miljø, siger Jens Christian Pedersen, der er uddannelseschef på Skive College.

- Vi vil gerne være stedet, hvor man kan få et certifikat eller en form for autorisation som forsyningsoperatør. For vi kan både tilbyde teoretisk undervisning og en helt unik mulighed for at arbejde med teknologien, som den ser ud i forsyningsnettene rundt omkring. Det skal være her, man hele tiden er i front med den nyeste viden – også på et internationalt plan.

Den vision deler Christopher Sorensen: 
- Vi ønsker, at HV-centret i GreenLab Academy bliver en motor, som overfører viden fra forskningen til erhvervslivet og videre til kompetenceudviklingen i efter- og videreuddannelserne. Vi skal selv genere de kompetencer, som kan arbejde med fremtidens energisystemer og de energiprodukter, som bliver udviklet, testet og sat i drift i GreenLab. Det vil skabe en selvforstærkende effekt, så vi forbliver frontløbere på fremtidens bæredygtige energisystem.

Skive College har gennem de seneste år hentet inspiration fra et advisory board og derigennem haft et stærkt samarbejde med en række af forsyningsbranchens toneangivende virksomheder. Samarbejdet bygger på rådgivning til skolen om kommende kompetenceudfordringer på HV-området. Ud over Siemens Gamesa deltager også MHI Vestas Offshore Wind, Ørsted, Vattenfall m.fl. Dette samarbejde får med et kommende HV-center i GreenLab en ekstra dimension.

Skive College og GreenLab Skive satser på, at de første kursister kan komme i gang på HV-centret til august 2020.