Spring navigation over

Adgang til højteknologisk rådgivning og fælles indsatser

11-04-2018

Skive Kommune har tegnet medlemskab i Danish Advanced Manufactoring And Research Center (DAMRC)

Skive Kommune har i regi af Business Region MidtVest tegnet medlemskab i forsknings- og udviklingscentret DAMRC. Medlemskabet giver adgang til fælles indsatser og aktiviteter på tværs af kommunegrænser indenfor Business Region MidtVest og sikrer kommunens virksomheder adgang til inspiration, rådgivning, samarbejde på tværs af kommuner og regioner og ikke mindst til at orientere sig mod den fremmeste internationale produktionsteknologiske udvikling.

DAMRC er lokaliseret i Herning og beskæftiger sig med optimering af produktion og implementering af nye materialer. Centret bidrager til udviklingen og sikrer vidensdeling over mod de producerende erhverv. Centret arbejder for at implementere den nyeste viden hos virksomhederne i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder. Et særligt fokus er på fræsning og drejning i emner i metal-, plast- og komposit.

Business Region MidtVest har forhandlet en aftale med DAMRC under forudsætning af en kollektiv aftale kommunerne imellem. Skive Kommunes medlemskab er et såkaldt bronchemedlemsskab, hvor indsatsen er forankret i Business Region MidtVest. 

Skive Kommune har tidligere haft en selvstændig resultatkontrakt med DAMRC, men er nu i lighed med Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner fuldgyldigt medlem gennem Business Region MidtVest.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) oplyser, at de har haft et særdeles udbytterigt samarbejde med DAMRC blandt andet gennem projektet ”Machining Skive” og netop har fornyet medlemskabet med DAMRC for 2018.

Projektet ”Machining Skive” blev støttet af Skive Kommunes Vækstpulje i 2015. I perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016 var otte lokale virksomheder involveret i projektet, hvoraf de fem gennemførte det fulde forløb. Formålet med projektet var tilførsel af viden og kompetencer til forbedring af produktionseffektivitet og konkurrenceevne. Gennem projektet forbedrede de analyserede bearbejdningsprocesser sig gennemsnitligt med 30 %, ligesom de deltagende virksomheder under forløbet blev bekendt med mulighederne for ekstern finansiering af videre projekttiltag.