Spring navigation over

Lokale virksomheder ind i kampen for en udvidelse af A26 og rute 34

22-11-2018

Skive Kommune har udpeget seks lokale virksomheder, der i rollen som ambassadører skal tale på vegne af erhvervslivet i den fælleskommunale indsats for en udvidelse af A26 og rute 34 fra Hanstholm til Herning

Kommunerne og det lokale erhvervsliv samler nu kræfterne for at få virkeliggjort mange års ønske om en udvidelse af A 26 og rute 34 fra Hanstholm til Herning. Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner har iværksat en fælles indsats for at skabe bred politisk opmærksomhed om behovet for en udvidelse, nu hvor regeringen arbejder på en samlet plan for statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030.

Nu inddrages det lokale erhvervsliv i indsatsen. Kommunerne har udnævnt en række lokale virksomheder som ’ambassadører’ i den fælleskommunale indsats. Senere er det tanken, at en bredere vifte af virksomheder og organisationer skal involveres i projektet.

I Skive Kommune er følgende virksomheder og personer inddraget i indsatsen:

  • Imerys ved adm. direktør Søren Klitskov.
  • RK Plast ved adm. direktør Morten Primdal, som også er formand for DI Skive-Viborg.
  • Interfjord ved adm. direktør Jens Holmgaard Pedersen.
  • Dantherm ved Group COO Jacob Bonde Jessen.
  • Thise Mejeri ved adm. direktør Poul Pedersen
  • DEIF ved adm. direktør Toke Foss

 

Væksten hæmmes

”Forbedring af den trafikale infrastruktur er en nødvendighed, hvis områdets virksomheder fortsat skal kunne udvikle sig. Derfor finder vi det naturligt at inddrage virksomhederne aktivt i det fælles projekt for opgradering af strækningen fra Hanstholm til Herning”, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune.

”Det er ikke alene de transporttunge virksomheder, der mærker problemet på rute 34 og A 26 i deres daglige arbejde. Andre typer af virksomheder er også afhængige af, at deres medarbejdere kan komme til og fra området, og flere oplever, at det er vanskeligt at tiltrække medarbejdere, fordi transporten til eksempelvis Skive opleves som besværlig og alt for lang”.

Virksomhederne høres på Christiansborg

Virksomhederne skal aktivt være med til at skabe opmærksomhed om behovet for statslige investeringer i en løsning med 2+1 veje på A 26 og rute 34. Det skal blandt andet ske ved at invitere ministre og folketingsmedlemmer til møde i området, indgå i debatten og aktivere det netværk, virksomhederne har i deres organisationer m.v.:

”Virksomhedernes stemme bliver hørt på Christiansborg. Og hvis regeringen vil skabe udvikling i hele Danmark og ”et Danmark i balance” er det en forudsætning, at der afsættes statslige midler til en opgradering af A 26 og rute 34 på hele strækningen fra Hanstholm til Herning”, siger Peder Christian Kirkegaard.