Spring navigation over

Kom til generalforsamling i SET

09-03-2018

– og hør om, hvordan du kan være med til at vippe ”plejer” af pinden

Han er ikke i tvivl om, at Innovation Skive kommer til at udfordre ”plejer” i løbet af processen. -Jeg håber dog, at Skiveegnens virksomheder vil være åbne overfor vidensdeling og samarbejde og at de aktivt vil søger ind i det univers, hvor ideer, tanker og ønsker italesættes. Ud over den ordinære generalforsamling, vil SETs konsulenter fortælle om deres arbejde og bestyrelsesformand Gregers Frederiksen og direktør Uffe Frovst vil orientere om centerets kommende udviklingsmiljø, Innovation Skive. Aftenens eksterne oplægsholdere er lederen og direktøren fra Godsbanen i Århus, der vil fortælle om det spændende miljø, der er opstået i DSBs gamle godsbaneområde - og ikke mindst om vejen derhen.

Gregers Frederiksen fortæller, at SET har et ønske og en vision om at styrke vækstdagsordenen på Skiveegnen ved at arbejde endnu mere målrettet med iværksætteri og innovation. -I 2017 blev der skabt et godt fundament for det fremtidige arbejde og et overblik over mulighederne for medfinansiering til efterfølgende faser, siger han og tilføjer: -2018 bliver derfor året, hvor vi vil arbejde målrettet mod at skabe de fysiske rammer for det kommende erhvervs/iværksætter/vækst/innovation/ udviklingshus sammen med Skive Kommune, fonde, pengeinstitutter, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

Andre kommuner har – med succes - skabt udviklings-, værksteds- og/eller kontormiljøer eller har planer om det. For ikke at blive kørt bagud, er det derfor helt logisk, at også Skiveegnen skaber den synergi, der kan give værdi og vækst for hele egnen.

- Vi skal ikke kopiere andre, men vi skal tage det bedste fra de velfungerende miljøer og gøre det til vores eget sted – vores eget univers, understreger Uffe Frovst, der pointerer, at målet og ambitionen med Innovation Skive er at skabe vækst og arbejdspladser for hele egnen. -Vi skal samlet set blive endnu dygtigere til at spille hinanden stærke på tværs af erhverv og geografi – for derved at styrke den lokale synlighed og øge sammenhængskraften, lyder det fra direktøren.

Gregers Frederiksen supplerer: -Vi vil vove den påstand, at et udfoldet og velfungerende innovation Skive vil skabe værdi på alle planer - og komme til at gavne HELE Skiveegnen. Innovation Skive vil give iværksættere et endnu bedre afsæt - være til fordel for etablerede virksomheder - tiltrække og fastholde de unge / studerende / kvalificeret arbejdskraft - Tiltrække virksomheder / skabe spin off og underleverandører samt understøtte GreenLab, Energibyen, Big Blue og kommunens øvrige store indsatser.

Han er ikke i tvivl om, at Innovation Skive kommer til at udfordre ”plejer” i løbet af processen. -Jeg håber dog, at Skiveegnens virksomheder vil være åbne overfor vidensdeling og samarbejde og at de aktivt vil søger ind i det univers, hvor ideer, tanker og ønsker italesættes.