Spring navigation over

Så er anlægget af Haderup Omfartsvej i gang

23-11-2018

Der var flag og gravemaskiner, kage og kaffe sammen med mange børn og andre lokale fra Haderup, da borgmester Peder Christian Kirkegaard i dag var med til at tage det første spadestik på Haderup Omfartsvej

Det var Vejdirektoratet, der havde inviteret til markeringen af arbejdet med udvidelsen af vejen, der kommer til at gå vest om Haderup. Den bliver anlagt som en motortrafikvej med 2+1 spor, og den bliver i alt otte kilometer lang.

Og statens prioritering af at tage fat på en udvidelse af vejen netop dér, falder ifølge borgmesteren på et tørt sted. For ifølge beregninger fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet viser, at staten siden 2009 har investeret 30-40 gange så meget i infrastruktur i Region Sjælland og Hovedstaden som her i denne del af landet.

Derfor havde han også en frisk opfordring klar i sin tale:

- I kan roligt lade entreprenørmaskinerne blive i området og arbejde sig videre op imod Skive. De behøver ikke at stoppe, når vejen her åbner om to år. Vi er klar til at flytte jord allerede i dag.

Samtidig takkede han både Herning Kommune og Vejdirektoratet for samarbejdet, der har ført til, at anlægsarbejdet nu kan gå i gang.

Desuden sendte han en særlig tak til de to folketingsmedlemmer Kristian Pihl Lorenzen (V) og Andreas Steenberg (R), begge medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget. De har været med til at bane den landspolitiske vej for dagens første spadestik. De to politikere udtrykte også begge en stor tilfredshed med, at arbejdet kunne gå i gang og var klar til at smøge ærmerne op for at arbejde for flere bedre veje i denne del af landet.

 

 

Hellere hygge end biler

Der er mange i området, der glæder sig til, at den nye vej bliver færdig. I dag kører der ifølge Vejdirektoratets målinger cirka 8000 biler igennem Haderup by – herunder også lastbiler. Når den nye vej står færdig, vil antallet af biler falde til cirka 900. Det er der ikke mindst mange skolebørn, der ser frem til.

- Som det er i dag, er der mange, der bliver kørt i skole, sagde elevrådsrepræsentanten Asger Lund Jensen fra 8. klasse på Haderup Skole Børnehus.

- Og her til jul, når vi skal have juleafslutning i kirken, skal vi alle over den store vej. Det er bare altid noget bøvl, fordi der er så mange biler, der kører så stærkt. Vi vil hellere have en hyggelig bymidte med lidt kunst og den slags. Så nu synes jeg, at vi skal komme ud og få taget det der spadestik.

Som sagt, så gjort. Ved en femdobbelt indsats, hvor Peder Christian Kirkegaard, formand for teknik- og miljø-udvalget i Herning Kommune, Joan Hansen, driftsdirektør Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet og de to folketingsmedlemmer Kristian Pihl Lorentzen og Andreas Steenberg og den unge Asger Lund Jensen stod skulder ved skulder, blev arbejdet sat i gang. Og ikke nok med det. Der stod en hel allé af spader, som børn fra Haderup tog fat i. Så der blev taget mange første spadestik.

Det var en god oplevelse, sagde Peder Christian Kirkegaard.

- Det er vigtigt for vores del af landet. Det vil være en gevinst for os alle, hvis vi kunne få statslige midler til en udvidelse af hele rute 26/34 fra Herning til Hanstholm. Og når jeg siger ’os’, mener jeg faktisk hele landet. Det vil være et vægtigt bidrag til at skabe et ’Danmark i balance,’ som også er ét af regeringens erklærede mål.

Derefter var der kaffe og kage til alle fremmødte.