Spring navigation over

FN’s 17 verdensmål som løftestang for strategisk forretningsudvikling og innovation

14-08-2018

Deltag i en spændende inspirationsdag den 29.08.18 med afsæt i erfaringer med kapacitetsopbygning, netværk og brug af cirkulær økonomi som innovationsdriver

Nu har Skiveegnens erhvervsliv og andre interesserede mulighed for at deltage i en spændende inspirationsdag med fokus på, hvordan FN’s 17 verdensmål kan bruges som løftestang for strategisk forretningsudvikling og innovation. Dette sker, når SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Erhvervsakademi Dania Skive den 29. august byder indenfor hos Eniig i Skive til et fuldt dagsprogram med indlæg fra en bred vifte af indlægsholdere.

I september 2015 vedtog statsledere fra FN’s medlemslande 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på kloden inden 2030. Verdensmålene – og deres 169 delmål - handler overordnet om, at der er behov for at ændre kurs, så verdens lande samler sig om at producere, forbruge og agere bæredygtigt. De globale mål – som er beskrevet i detaljer på bl.a. www,verdensmaalene.dk - skaber således også en række nye muligheder for erhvervslivet i Danmark.

Siden vedtagelsen har flere regeringer, virksomheder, organisationer og offentlige institutioner verden over taget målene til sig og er begyndt at omsætte dem til konkret forretning, produkter og services. At omsætte verdensmålene til nye løsninger kræver nye partnerskaber på tværs af eksisterende brancher og sektorer og måske også nye forretningsmodeller.

- FNs 17 verdensmål vedkommer alle, så enkelt kan det siges, fastslår SETs direktør Uffe Frovst. -Vi skal derfor vænne os til – og arbejde hen imod – at bæredygtig udvikling er en løftestang for strategisk forretningsudvikling og innovation og dermed fremtidens forretningsmulighed, forklarer han – og tilføjer: -Indlægsholderne ved mødet den 29. vil – hver på deres felt – gøre deltagerne klogere på, hvorfor det giver god mening at adressere samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer og tendenser – og ikke mindst: hvordan og hvorfor det vil kunne ses på bundlinjen.

Når verdensmålene vedkommer alle, afspejles dette naturligvis også i inspirationsdagens program, der bl.a. indeholder følgende indlæg: Cirkulær økonomi som driver; FN’s verdensmål som strategisk valg for overlevelse; Navigation gennem sidste lokale erhvervskrise, nu forberedt på den næste; Forskningsspørgsmål fra Erhvervsakademi Dania; IRIS Group, erhvervsanalyse for Skive kommune; FN’s verdensmål på Skiveegnen, vi har brug for samarbejde på tværs; Globale udfordringer; iværksættervirksomheder som innovationsdriver for store virksomheder; Industri 4.0 og cirkulær økonomi; Digitalisering og disruption; Fra trussel til muligheder i Skive.

-Vi har mødt en utrolig velvillighed fra de involverede parter og har derfor mulighed for at tilbyde et omfattende og kvalificeret dagsprogram u/b – et program, hvor deltagerprisen normalt vil tangere ”spidsen af en jetjager”, konstaterer Uffe Frovst, der gør opmærksom på, at tilmelding til mødet er nødvendig på www.skiveet.dk senest 24. august.

SETs direktør slutter med en opfordring: --Jeg håber, at Skiveegnens erhvervsliv og andre, der arbejder med bæredygtig udvikling, har lyst til at deltage i en inspirerende og udbytterig dag med fokus på, hvordan FNs 17 verdensmål kan være med til at skabe yderligere udvikling og vækst - set med Skive-briller.

 

Program for inspirationsdagdag d. 29. aug. 2018
Mødet foregår hos Eniig, Brårupvej 50 7800 Skive

08.30
Kaffe og registrering

09.00
Velkomst
Direktør, Uffe Frovst, SET
Campuschef, Cirsten Justesen, Erhvervsakademi Dania Skive

09.10
Cirkulær økonomi som driver
Adm. Direktør, Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S

09.50
FN´s verdensmål – et must for virksomheder og verden
Chefkonsulent, Henrik Schramm Rasmussen, DI

10.20
Pause og forfriskning

10.35
FN´s verdensmål som strategisk valg for overlevelse
Chief marketing officer, Bent Hübertz, KLS PurePrint

10.55
Navigation gennem sidste lokale erhvervskrise - nu forberedt på den næste
Direktør, Nils Knudsen, Magnus Olesen A/S

11.15
Forskningsspørgsmål fra Erhvervsakademi Dania
Lektor, Louise Vilsgaard, Erhvervsakademi Dania

11.25
Frokost

12.10
IRIS Group, erhvervsanalyse for Skive Kommune, struktur og styrkepositioner
Underdirektør, Anders Asboe Christensen, IRIS Group

12.40
FN´s verdensmål på Skiveegnen – vi har brug for at samarbejde på tværs
Borgmester, Peder Christian Kirkegaard

12.55
Globale udfordringer, trends hos forbrugerne, behov for handling,
Strategisk udvikler, cirkulær økonomiteam, Hanne Juel, Region Midtjylland

13.25
Iværksætter virksomhed som innovationsdriver for stor virksomhed Direktør, Steffen Høegh, 3R Kontor

13.45
Industri 4.0 og cirkulær økonomi
Direktør, Per Bech Rasmussen, BILA A/S

14.05
Forskningsspørgsmål fra Erhvervsakademi Dania
Lektor, Louise Vilsgaard, Erhvervsakademi Dania

14.15
Kaffe og kage

14.30
Digitalisering og disruption – hvad skal virksomheder forberede sig på?
Professor, Jan Damsgaard, leder af Institut for Digitalisering på CBS, fast medlem af regeringens Disruptionråd

15.00
Fra trussel til mulighed i Skive - overvejelse

15.15
Tak for i dag
Direktør, Uffe Frovst, SET

Ordstyrer Hanne Juel, Region Midtjylland

 

Tilmeld dig eventen på SET's hjemmeside