Vi har i Skive Kommune en af landets laveste ledighedsprocenter. Det er naturligvis positivt, men betyder også, at vi arbejder med forskellige indsatser, der skal øge rekrutteringsgrundlaget i kommunen.

I Virksomhedsservice hjælper vi virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har brug for. Vi har kontakt til jobsøgere fra alle brancher i hele landet via vores samarbejde med de øvrige jobcentre. Ligeledes har vi i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter indført ordningen ’Partner Jobmatch’, der tilbyder hjælp og sparring til jobansøgning for medfølgende partnere, når en virksomhed har ansat en ny medarbejder. 

Også når der er tale om arbejdskraft fra udlandet, har Virksomhedsservice mulighed for at hjælpe gennem vores samarbejde med Workindenmark, ligesom vores virksomheder kan rekruttere gennem EURES-netværket, der består af offentlige arbejdsformidlinger i 32 europæiske lande. 

 

Publiceret 11-10-2017