Som kommune varetager vi en række myndighedsfunktioner i forhold til det lokale erhvervsliv i byggesager, miljøsager, sygedagpengesager m.fl.. Vi ønsker i videst muligt omfang at løse denne myndighedsfunktion via dialog og vejledning.

Såfremt du er i tvivl om, hvilke regler og rammer, der gælder på et område, vil vi gerne opfordre til, at du allerede tidligt i sagsforløbet kontakter os i kommunen. Vores fagfolk står klar til at vejlede dig allerede i de indledende faser. 

Formålet er at finde de bedste løsninger, og det gør vi bedst ved at gennemgå projektets detaljer sammen. Hvis der er udfordringer i projektet på grund af gældende lovgivning eller andre hensyn, er det altid nemmest at finde andre muligheder, når vi taler sammen om det.

 

 

 

 

 

 

Publiceret 10-10-2017