Limfjordsområdet har allerede en betydelig turisme, men der er et stort og uudnyttet potentiale, der især knytter sig til en forlængelse af sæsonen og til at få øget gæsternes døgnforbrug. De tilbud, der findes til turisterne i Limfjordsområdet, er både attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige, men de er ikke i tilstrækkeligt omfang tilgængelige på de udenlandske markeder eller bundet sammen på en sådan måde, at man kan tale om samlede oplevelsestilbud.

I projekt Enjoy Limfjorden fokuserer vi på at gøre turismeprodukterne i Limfjordsområdet salgbare og på at markedsføre produkterne til udvalgte målgrupper på særligt det tyske, hollandske, norske og svenske marked.

Med en målsætning om at skabe vækst og arbejdspladser i Limfjordsområdet samarbejder vi med kommunerne og turismeorganisationer i Struer, Holstebro, Lemvig og Mors. Ligeledes er vi en del af Vestkystpartnerskabet og arbejder tæt sammen med både Region Midtjylland, Business Region MidtVest, Dansk Kyst- og Naturturisme samt VisitDenmark.

Publiceret 11-10-2017