I Skive Kommune møder vi erhvervslivet som samarbejdspartner i mange forskellige roller og sammenhænge, og vores mål er altid at skabe resultater sammen gennem professionelt projektsamarbejde og effektiv, værdiskabende sagsbehandling med fokus på service, samarbejde og kommunikation.

Vi arbejder sammen med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, SET, de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at styrke erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ligeledes står vi i spidsen for samarbejder mellem universiteterne i Aalborg, Aarhus og Herning, vores lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner med det mål at skabe innovation, vækst, velstand og flere jobs.  

Desuden søger vi størst mulig regional og national indflydelse på områder, der er vigtige for egnens og erhvervslivets udvikling som eksempelvis trafikal infrastruktur og tiltrækning af offentlige og private arbejdspladser. Det gør vi ved at arbejde målrettet på at opsøge samarbejde og deltage i formelle fora, eksempelvis Business Region MidtVest, Enjoy Limfjorden og Kommunernes Landsforening (KL), ligesom vi arbejder aktivt i mere uformelle relevante netværk.

 

 

 

 

 

Publiceret 23-11-2017