I Skive Kommune findes en lang række erhvervsnetværk - nogle er åbne, andre er lukkede - og samarbejder og klubber, som man opfordres til at deltage i. Normalt er de geografisk eller branchemæssigt defineret.

I Salling har TR Consult eksempelvis etableret seks lokale erhvervsnetværk med det formål at skabe synergier på tværs af virksomheder, lokal begejstring og øget synlighed. Netværkene findes i Balling, Breum-Grønning om omegn, Durup, Glyngøre, Jebjerg og Roslev.

Et andet eksempel er et nyt erhvervsnetværk for lokale virksomheder i Skive by, som er blevet etableret af Radio Skive i samarbejde med Kulturcenter Limfjord. Her mødes 38 erhvervsdrivende fra forskellige brancher én gang i måneden til morgenmad, hvor der debatteres lokale emner, og den enkelte har mulighed for at diskutere en problemstilling med de andre. Netværket sætter positivt fokus på Skive Kommune, og på hvordan de deltagende virksomhedsledere har glæde af at være en del af en positive udvikling, både erhvervsmæssigt og personligt.

Desuden styrker Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, SET, virksomhedernes samarbejde på tværs af størrelse og branche. Det sker blandt andet i kommunens oplevelsesklynger, i vækstgrupper og i SETs netværk

 

Publiceret 01-12-2017